پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390)

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد.
نام محصول دانلودی: پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390)

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390)

دانلود پرسشنامه استاندارد نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 17 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

 به منظور ارزيابي ساختار سازماني از مقیاس نوع ساختار سازماني (ترك زاده و محترم، 1389)  تهيه شده است، استفاده شده است. اين مقیاس كه به صورت طيف پنج گزينه اي ليكرت مي باشد، داراي دو بعد تواناساز و بازدارنده مي باشد. این پرسشنامه  دارای 35 سوال می باشد

 

 

 

 روایی و پایایی آن مقیاس به ترتیب با استفاده از روش های تحلیل گویه (87/0  39/0 در سطح معنی داری 0001/0) و آلفای کرونباخ (81/0) محاسبه شد.  روایی و پایایی این مقیاس به ترتیب با استفاده از روش های تحلیل گویه (78/0 41/0 در سطح معنی داری 0001/0) و آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد.  با توجه به تغییر در جامعه آماری، روایی مقیاس  از طریق روش  «تحلیل گویه» و پایایی آن از طریق محاسبه‌ي «ضریب آلفای کرونباخ» محاسبه گردید، این مقیاس از روایی بالا و پایایی نسبتاً بالایی برخوردار بوده است.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

خرید فایل word پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

خرید پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

خرید پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دانلود مقاله پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دریافت مقاله پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

خرید فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

خرید مقاله پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از download

دانلود مقاله پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

خرید پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دریافت فایل word پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دریافت فایل word پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود فایل word پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

خرید فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از www

دانلود مقاله پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

خرید فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

خرید فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

خرید فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دریافت فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

خرید فایل word پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دریافت فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دریافت فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دانلود مقاله پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

خرید تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دانلود پروژه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دانلود فایل word پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دریافت مقاله پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دانلود فایل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

دریافت فایل word پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free

خرید تحقیق پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) از free


مطالب تصادفی